Van Piet Vilten een paar grammofoonplaatjes, met o.a. het bekende AZ retteketet...

Van Henk Faanhof oude grammofoonplaten van de band waarin hij zong

Van Coeny Simon, de vrouw van Derny-bouwer Arie, dit speciaal voor de collectie gemaakte schilderij.

Kunst van renners/sters

Kunst van renners/sters.

Kunst van renners/sters met een grote K. Zoals de vroegere wereldkampioen op de weg Henk Faanhof, zijn er vele meer die iets creatiefs of kunstzinnigs doen voor, tijdens of na het fietsen, gewoon als hobby?

Hoe leuk zou het niet zijn als er een aparte ruimte zou komen waar van renners/sters die iets op dit gebied doen of hebben gedaan een werkstuk te etaleren. Henk Faanhof zong, net als b.v. Piet Vilten, ook met grote regelmaat, en een paar van hun beider platen maken deel uit van de collectie.

Dus elke renner/ster die meent iets kunstzinnigs te doen en de bereidheid wil tonen iets af te staan van zijn of haar werk voor de collectie: we houden ons te zeerste aanbevolen!

Zing je in een bandje? Stuur een mooie foto waarop je actief bent met je band! Elke artistieke uiting is leuke om te tonen, een schilderij, een tekening, een beeld etc.etc.

Deel deze pagina