De doelstelling van het Nationaal Wielersport Museum (NWM).

De Stichting Nationaal Wielersport Museum, kortweg NWM te noemen stelt zich het volgende ten doel:

Het waarborgen en veilig stellen van de erfgoedfunctie van de wielersport  in het algemeen, dit in de breedste zin des woords, middels het conserveren, beheren  en bewaren van een zo groot mogelijke wielersport collectie, voor volgende generaties.

Het exposeren van allerlei wielersport gerelateerde items en dit toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek.

Hierdoor kunnen de 'Matadoren van de weg' een eeuwig leven tegemoet zien. Voor nabestaanden die nu nog wel eens spullen (willen/zullen) weggooien, bij gebrek aan binding met de sport biedt het NWM dus grote voordelen. Door materialen van een (al dan niet inmiddels overleden) familielid die de wielersport bij leven bedreef, zal dat famlielid tot in lengte van jaren bij de sport betrokken blijven en niet in de vergetelheid geraken.

Zodoende kunnen nabsteaanden zo af en toe nog eens even komen kijken en genieten of trots zijn bij de bekendheid die ze in de collectie herkennen.

Door zoveel als mogelijk (oude)  materialen te exposeren zal de tijd niet stil komen te staan en in combinatie met het hedendaagse, zullen tevens de grote verschillen duidelijk naar voren komen.

DOCUMENTATIECENTRUM !!

Tevens zal voor de jeugdigen een educatieve kant waarneembaar zijn, een doel wat nog eens extra versterkt zal worden door het toevoegen van een goed documentaticentrum. Dat laatse kan ook voor de (regionale) media een toegevoegde waarde kennen, terwijl eventueel ook scholen hier een beroep op kunnen doen. Dus (plak-) boeken en verzamelwerken kunnen een belangrijke bijdrage leveren!

Initiatiefnemer Gerrie Hulsing werk aan dit plan met volle overtuiging dat de slagingskansen groot en aanwezig zijn.

Suggesties zijn altijd welkom, mail die naar: gerrie@stichtingnwm.nl

"Verliezers hebben een excuus, winnaars een plan!

is zijn motto... En zonder geloof in eigen kunnen zal geen plan slagen!

Deel deze pagina